LEADERBOARD
BÄSTA: 0
SENASTE: 0
STARTA SPELET
The game is hosted and technically provided by Flarie and is free of charge. By playing the game you acknowledge that you have read and accept Flarie's Terms & Conditions, Privacy Policy and Cookie Policy.

The Flarie partner that is the creator of this game is fully responsible for all text, images, communication and any other relevant responsibilities connected to the game.

For any questions, please send an email to contact@flarie.com.


Tävlingsvillkor

Denna tävling arrangeras av Filmstaden AB.

Tävlingperiod: Ny tävling varje kalendervecka, där vinnare utses varje söndag kl 23:59:59.

Priser: 10 vinnare av 1 st biobiljett med giltighetstid t.o.m. 2023-05-16. Vissa begränsningar finns. Vinnarna utses genom slumpning, och kan ej överklagas.

Vinnarna kontaktas samt får sitt pris levererat på e-post kort efter att varje veckotävling har avslutats. Filmstaden AB tar inget ansvar för om fel e-post angivits i spelet.

Tävlingsprestation: För ha chans att vinna behöver du nå minst 1 500 poäng i spelet. Alla som når målet är med i utlottning av 10 biobiljetter. Du kan som max vinna en biobiljett för respektive tävlingsperiod. Det är möjligt att delta i varje ny tävlingsperiod.

Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Filmstaden AB ansvarar inte för andra kostnader som uppstår i samband med vinsten.

För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Sverige.

Anställda hos Filmstaden AB och Flarie AB får spela spelet men har ej möjlighet att delta i utlottningen.

Om misstanke om fusk finns förbehåller sig Filmstaden AB sig rätten att utesluta personen från tävlingen.

Om tävlingen måste avbrytas eller inte går att genomföra på grund om omständigheter som ligger utanför Filmstaden AB's kontroll så föreligger ingen ersättningsskyldighet från Filmstaden AB.

Priset är personligt och kan inte bytas mot kontanter eller andra vinster. Om priset av någon anledning inte kan utnyttjas, tillfaller det Filmstaden AB. Ersättning för ej utnyttjad vinst utgår ej.


Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till Filmstaden AB i samband med tävlingen registreras i syfte att administrera tävlingen.

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt med undantag för ev. publik publicering av vinnare. Användandet av dina personuppgifter är nödvändigt för oss för att uppfylla våra åtaganden mot dig, se Artikel 6(1)(b) Dataskyddsförordningen 2016/679. För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kontakta Flarie AB på kontakt@flarie.com.
CLOSE

Copied to Clipboard

Congratulations! Here is your Reward:

Powered by Flarie ® By playing the game you accept these Terms & Policies

Om du vinner får du ditt pris skickat på e-post.

Genom att starta spelet godkänner du Tävlingsvillkoren samt Flarie's Villkor och Policys.