LEADERBOARD
BÄSTA: 0
SENASTE: 0
STARTA SPELET
The game is hosted and technically provided by Flarie and is free of charge. By playing the game you acknowledge that you have read and accept Flarie's Terms & Conditions, Privacy Policy and Cookie Policy.

The Flarie partner that is the creator of this game is fully responsible for all text, images, communication and any other relevant responsibilities connected to the game.

For any questions, please send an email to contact@flarie.com.


Tävla med Orkla Care AB och vinn ett Tak-tält från Thule och presentkort till Parks & Resort (Gröna lund, Kolmården, Furuvik och Skara sommarland)

Så här spelar du: Flyg framåt genom att klicka på skärmen. Undvik så många hinder du kan och plocka bonuspoäng genom att nudda stjärnorna längs vägen.

Priser
1 pris varje vecka: 1 st Thule Tepui Kukenam 3 värde ca 19 900 kr
2-5 pris varje vecka: Presentkort på Parks & Resort nöjesparker värde 1000 kr

Vinnarna utses enligt följande:
När du nått 350 poäng eller mer har du möjlighet att fylla i dina kontaktuppgifter; namn, adress och mobilnummer.
Detta måste vara korrekt ifyllt för att eventuell vinst ska kunna skickas ut.
Efter varje vecka lottas nya vinnare som sedan kontaktas via mail senast 14 dagar efter att de varit med i tävlingen. Därefter skickas vinsten ut till den adress som angivits efter att 350 poäng uppnåtts.
En spelare kan inte vinna ett tak-tält eller presentkort flera gånger, dock kan samma spelare vinna samtliga priser en gång.
Detta innebär att samma spelare har möjlighet att vinna ett tak-tält och ett presentkort värde 1000 kr.

Tävlingen pågår mellan 16/5 fram till den 24/7 2022 kl 23:59.
Vi kontaktar veckovinnarna för att bekräfta vinsten senast 14 dagar efter varje vecka via den mailadress om angivits vid starten av spelet, därefter skickas vinsten ut.

Tävlingsvillkor
Tävlingen arrangeras av Flarie AB (556856-2747). Priserna sponsras och tillhandahålles av Orkla Care AB (556052-5478).
För att tävla och kunna vinna ett pris måste du vara över 18 år, bosatt i Sverige och godkänna dessa villkor. Genom att delta i spelet godkänner du Flarie AB:s Privacy Policy

Du registreras med de uppgifter du lämnat för att vi ska kunna utse en vinnare och skicka priset till dig vid eventuell vinst. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts. Användandet av dina personuppgifter är nödvändigt för oss för att uppfylla
våra åtaganden mot dig, se Artikel 6(1)(b) Dataskyddsförordningen 2016/679.

Anställda på Flarie AB och Orkla Care AB samt de anställdas familjer får inte delta i tävlingen.
Om en vinnare inte svarar på mail-aviseringen inom en vecka (7 dagar) förfaller vinsten. Vinsten är personlig och kan inte inlösas mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Orkla Care AB kan komma att lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

Tävlingsresultatet kan inte överklagas. Resultat där fusk misstänkts kommer att diskvalificeras. Flarie har när som helst möjlighet att diskvalificera resultat och deltagare från tävlingen. Detta kan inte överklagas.
Du behöver ha internetuppkoppling för att spela. Resultat som inte registreras kommer inte läggas in i efterhand.
Frågor gällande tävlingen hänvisas till contact@flarie.com.

Stort lycka till!

CLOSE

Copied to Clipboard

Bra spelat! För att kunna skicka ut eventuell vinst behöver du fylla i dina adressuppgifter.

Powered by Flarie ®. Genom att spela godkänner du våra Terms & Policies

Fyll i formuläret för att spela.

Genom att spela godkänner du våra Villkor och Policies.