LEADERBOARD
BÄSTA: 0
SENASTE: 0
STARTA SPELET
The game is hosted and technically provided by Flarie and is free of charge. By playing the game you acknowledge that you have read and accept Flarie's Terms & Conditions, Privacy Policy and Cookie Policy.

The Flarie partner that is the creator of this game is fully responsible for all text, images, communication and any other relevant responsibilities connected to the game.

For any questions, please send an email to contact@flarie.com.


Tävlingsvillkor för tävlingen ”Inga onödiga
mellanhänder”

Tävlingsregler

Du deltar i tävlingen genom att spela Lidl Sverige KB´s spel sanar.lidl.se under tävlingsperioden. Alla som deltar följer samma villkor. Genom att lämna in dina kontaktuppgifter (namn och e-post) samt nå 350 poäng i spelet Grace och 250 poäng i spelet Knock deltar du i utlottningen av 1 presentkort.
Lottningen kan ej överklagas.

Om misstanke finns att någon deltagare fuskar förbehåller vi oss rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen. Om tävlingen måste avbrytas eller inte går att genomföra på grund av omständigheter som ligger utanför Lidl Sverige KB kontroll så föreligger ingen ersättningsskyldighet från Lidl Sverige KB.

Tävlingsperiod

Tävlingen startar 5 september 2022 och avslutas 30 oktober 2022 (Grace: 5 september – 2 oktober 2022, Knock: 3 oktober – 31 oktober 2022)

Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Man kan endast delta i tävlingen om man följer tävlingsreglerna. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.

Vinst

Vinsten består av ett presentkort på 500 sek på Lidl Sverige KB. Presentkortet kan användas i valfri Lidl-butik och till valfria varor. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl. Vinsten skickas hem till vinnarna via post. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden. Presentkortet är giltigt i 24 månader. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vinnare

Varje vecka under tävlingsperioden utses en (1) vinnare som vinner ett presentkort till värde om 500kr. Genom att lämna in dina kontaktuppgifter (namn och e-post) samt nå 350 poäng i spelet deltar du i utlottningen av 1 presentkort. Totalt är det 10 st vinnare under hela tävlingsperioden. Varje enskild person kan endast vinna en gång.
Vinnaren kommer att informeras personligen av Lidl Sverige KB via epost samt publiceras på sanar.lidl.se

Dataskydd

Ändamål och rättslig grund

Den information som samlas in inom ramen för Lidls tävling ”Inga onödiga mellanhänder” används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Den rättsliga grunden för datahanteringen vid tävlingar är artikel 6.1 f) (berättigat intresse).

Följande uppgifter behandlas om vinnarna av lotteriet:
• För- och efternamn,
• adress,
• e-postadress

Mottagare/kategorier av mottagare

Överlämning till tredje part sker endast i den mån det behövs för att kunna genomföra och hantera lotteriet (t.ex. utskick av vinsten via ett logistikföretag samt förmedling av informationen från spelplattformen Flaire).

Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden

När lotteriperioden är slut och vinnarna har meddelats raderas deltagarnas personuppgifter. För materiella vinster lagras vinnarnas uppgifter under den lagliga garantitiden för att vid eventuella brister kunna åtgärda dessa eller genomföra ett byte.

Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta Lidls dataskyddsansvarige:

Lidl Sverige KB
Dataskyddsombud
Box 6087
177 45 Järfälla
Sverige
dataskydd@lidl.se

Dina rättigheter

Om du vill utöva några av de dataskyddsrättsliga rättigheter som du är berättigad till, vänligen läs mer på https://www.lidl.se/dataskydd under avsnitt ”Dina dataskyddsrättigheter”.


CLOSE

Copied to Clipboard

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig om du är den lyckliga vinnaren!

Powered by Flarie ® Genom att spela accepterar du dessa Villkor

Fyll i formuläret för att spela

Genom att spela godkänner du våra Tävlingsvillkor.